….

During the year you will be able to select a department within the church to serve in. You will learn practical ways of building church in multicultural Stockholm. You will work with your department for the whole year. There is something for everyone.

..

Under årets gång kommer du att kunna välja olika områden i kyrkan där du vill tjäna. Syftet är att du får utmana dig själv på det området och får vara en del av att bygga den lokala kyrkan tillsammans med oss i det mångkulturella Stockholm. Även detta är en obligatorisk del i utbildningen. 

….