….

Privacy Policy

Last updated: March 17, 2019


SOS Mission Bible School & Leadership Academy ("us", "we", or "our") operates https://www.sosmbs.com (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").


Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data").

This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this data.


Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that pertains to special events at the school, registration openings, and other information regarding SOS Mission Bible School & Leadership Academy.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.


Changes To This Privacy Policy

This Privacy Policy is effective as of March 17, 2019 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page.

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our website.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

..

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 17 mars 2019

SOS Missionsbibelskola & Ledarskola ("oss", "vi" eller "vår") driver https://www.sosmbs.com ("webbplatsen"). Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämnande av personlig information som vi mottar från användare av webbplatsen.

Vi använder din personliga information endast för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen. Genom att använda sajten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy.

Informationsinsamling och användning

När du använder vår webbplats kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innehålla, men är inte begränsad till, ditt namn ("Personlig information").

Loggdata

Liksom många webbplatsoperatörer samlar vi in information som din webbläsare skickar när du besöker vår webbplats ("loggdata").

Denna loggdata kan innehålla information som datorns IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor och andra statistik.

Dessutom kan vi använda tjänster från tredje part som Google Analytics som samlar in, övervakar och analyserar dessa data.

Kommunikationer

Vi kan använda din personliga information för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som gäller speciella evenemang i skolan, registreringsöppningar och annan information om SOS Missionsbibelskola & Ledarskola.

Cookies

Cookies är filer med liten mängd data, vilket kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på datorns hårddisk.

Liksom många webbplatser använder vi "cookies" för att samla in information. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår webbplats.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod, är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller från och med den 17 mars 2019 och kommer att förbli i kraft, utom med hänsyn till eventuella ändringar i dess avsättningar i framtiden, vilket kommer att träda i kraft omedelbart efter att ha publicerats på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår integritetspolicy när som helst och du bör regelbundet kolla denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att vi skickat några ändringar av sekretesspolicyen på denna sida kommer att utgöra ditt bekräftelse på ändringarna och ditt samtycke att följa och vara bunden av den modifierade sekretesspolicyen.

Om vi gör några väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig antingen via e-postadressen du har gett oss, eller genom att placera ett framstående meddelande på vår hemsida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

….