….

i want to apply

..

Jag vill ansöka

….


 

….

Please fill out the form and submit to send your information to the staff at SOS Mission Bible School.

..

Var vänlig fyll i formuläret och sänd för att skicka din information till SOS Missionsbibelskolas personal.

….

….

INFORMATION TO sos mission bible school

..

Information till Sos Missionsbibelskola

….

....General Information..Allmän Information....
....Name..Namn.... *
....Name..Namn....
....Address..Adress.... *
....Address..Adress....
.... If you do not have a State/Province please enter None in the space provided. .. Om du inte har en State/Province skriv "None". ....
....Date Of Birth..Födelsedatum.... *
....Date Of Birth..Födelsedatum....
....If Applicable..Om du har....
....Gender..Kön.... *
....Contact Information..Kontakt Information....
....Residency..Vistelserätt.... *
.... I have a Residence Permit or another type of Visa in Sweden or an EU-country. .. Jag har ett uppehållstillstånd eller annan typ av visum i Sverige eller annat EU-land. ....
....Spiritual life..Andligt liv....
....I am baptized in water..Jag är vattendöpt.... *
....I am baptized in the Holy Spirit and speak in tongues..Jag är andedöpt och talar i tungor.... *
....I believe that the Bible is the Word of God and the only guiding principle for my life and doctrine..Jag tror att Bibeln är Guds ord och den enda doktrinen för mitt liv.... *
.... Please specify different gifts that you have or areas/fields that you like to work in. .. Beskriv vilka gåvor eller intressen du har som du tycker om att arbeta med. ....
....Other Information..Övrigt Information....
....I have mental or physical conditions that might affect my studies..Jag har mentala eller fysiska omständigheter som kan komma att påverka mina studier.... *
*
....I hereby declare that all the information is accurate and truthfully stated. I also solemnly promise to conform to SOS Mission Bible School's management..Jag lovar att all ovan given information är korrekt. Jag lovar också att följa och ställa mig under SOS Missionsbibelskolas ledning....
*
....I understand and give my consent to SOS MBS for collecting and storing my data according to GDPR..Jag förstår och samtycker till att SOS MBS samlar in och lagrar min data i enlighet med GDPR....
 

….

To read more about what we do with the information you give us read our privacy guide here.

..

För att läsa mer om vad vi gör med informationen du ger oss läs vår sekretssguide här.

….