….

Mission Bible School

-A Part of Kaggeholms Folkhögskola-

..

Missionsbibelskola

-En del av Kaggeholms Folkhögskola-

….

doran-erickson-508459-unsplash.jpg

….

What Makes You God’s Adventurer?

..

Vad gör dig tILL Guds äventyrare?

….

 

….

An Adventurer:

Studies The Word

Builds A Strong Inner Life

Is A Passionate Prayer

Makes Disciples

Follows The Holy Spirit

Sees The Book Of Acts In Their Daily Life

..

en äventyrare:

Studerar Ordet

Byggar Ett Starkt Inre Liv

Ber Passionerat

Tränar Lärjungar

Följer Den Helige Anden

Ser Apostlagärningarna I Sitt Dagliga Liv

….

 

MBS-with-background.png

….

At SOS Mission Bible School we believe that you can live the life we read about in the Book of Acts. The first Christians lived an absolutely supernatural life marked by big signs and wonders, and so can you! We believe that God has an adventurous life ready and is just waiting for you to step into it. A life where you can preach the gospel, lead people to salvation, heal the sick, cast out demons, baptize people in lakes and bathtubs, and be led by the Spirit of God.

During our life-changing 9-month program we will give you a powerful mix of sound biblical teaching to build a firm foundation and a strong inner life where you can be led by the Holy Spirit. Every morning starts with prayer and worship followed by the lessons for the day. Our lessons will cover a variety of topics in the Bible ranging from effective prayer to righteousness by faith. We have experienced teachers who are living this life out and who will open up the Bible and make it come alive for you!

We are cooperating with Bibelskola STHLM, a school, that is run together with different pentacostal churches in the Stockholm area and by Kaggeholms Folkhögskola. We believe that this is part of God's plan for our school and will only make the school better!

..

På SOS Missionsbibelskola tror vi att du kan leva det liv som vi läser om i Apostlagärningarna. De första kristna levde ett absolut övernaturligt liv med stora under och tecken, och det kan du också göra! Vi tror att Gud har ett äventyrsliv redo för dig, som han bara väntar på att du ska kliva in i. Ett liv där du kan leda folk till frälsning, döpa dem i sjöar och badkar, bota de sjuka, kasta ut demoner och bli ledd av Guds Ande.

Vi kommer under en 9-månadersperiod ge dig en stark grund i sund biblisk undervisning, samt guida dig till ett starkt inre liv där du kan bli ledd av den Helige Ande. Du börjar varje morgon med en timmes bön och tillbedjan, följt av fyra lektioner. Vi har erfarna lärare som lever som de lär och de kommer öppna upp Bibeln och göra den levande för dig.

Vi medverker med Bibelskola STHLM som är ett samarbete mellan olika pingstförsamlingar i Stockholmsområdet samt Kaggeholms folkhögskola. Vi tror att det är här en del av Guds plan för vår skola och kommer enbart att göra skolan bättre!

….

….

Live The Book of Acts

..

LEV APOSTLAGÄRNINGARNA

….

aaron-burden-756345-unsplash.jpg

….

School Hours

..

Lektionstider

….


….

Monday & Tuesday:  8:00am - 3:00pm

Wednesday - Friday: 8:00am-12:25pm

..

Måndag och tisdag: 8:00 - 15:00

Onsdag till fredag: 8:00 - 12:25

….

….

Daily Schedule Monday - Tuesday

8:45 - 9:35 - Prayer and worship

9:40 - 10:25 - Lesson 1

10:25 - 10:45 - “Fika” Break

10:45 - 11:30 - Lesson 2

11:35 - 12:20 - Lesson 3

12:20 - 1:00 - Lunch

1:00 - 1:45 - Lesson 4

1:50 - 2:35 - Lesson 5

2:35 - 3:00 - Reflection Time

..

Schema Måndag och Tisdag

8:45 - 9:35 - Bön och lovsång

9:40 - 10:25 - Lektion 1

10:25 - 10:45 - Fikapaus

10:45 - 11:30 - Lektion 2

11:35 - 12:20 - Lektion 3

12:20 - 1:00 - Lunch

1:00 - 1:45 - Lektion 4

1:50 - 2:35 - Lektion 5

2:35 - 3:00 - Reflektionstid

….

….

Daily Schedule Wednesday - Friday

8:00 - 8:50 - Prayer and Worship

8:55 - 9:40 - Lesson 1

9:45 - 10:30 - Lesson 2

10:30 - 10:50 - "Fika"-break

10:50 - 11:35 - Lesson 3

11:40 - 12:25 - Lesson 4

..

Schema Onsdag - Fredag

8:00 - 8:50 - Bön och lovsång

8:55 - 9:40 - Lektion 1

9:45 - 10:30 - Lektion 2

10:30 - 10:50 - Fikapaus

10:50 - 11:35 - Lektion 3

11:40 - 12:25 - Lektion 4

….

….

Please Note: Classes on Monday & Tuesday will be in Swedish with translation to English.

Classes Wednesday - Friday will be in English.

Street Mission: 3 hours per week

Sunday Celebration/Church Practice: 3 hours per week

Mission Practice: 2 weeks/year, full-time

..

OBS: Lektioner på måndag och tisdag kommer att vara på svenska med översättning till engelska.

Lektioner onsdag til fredag kommer att vara på engelska.

Street Mission: 3 timmar i veckan

Söndagsgudstjänster/Församlingspraktik: 3 timmar i veckan

Missionspraktik: 2 veckor per år, heltid

….


….

FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN SWEDEN ON A STUDENT VISA THE ABOVE CLASS HOURS ARE MANDATORY

..

FÖR INTERNATIONELLA ELEVER I SVERIGE MED STUDENTVISUM ÄR FÖLJANDE LEKTIONSTIDER OBLIGATORISKA

….

 

andrew-neel-178721-unsplash.jpg