….

i want to apply

..

Jag vill ansöka

….


 

….

Please fill out the form and submit to send your application to the staff at SOS Leadership Academy. In addition to the form there will also be a 15 minute Facetime interview with our Director Christopher Fränberg. You will receive more information about this once we have processed your application.

..

Var vänlig fyll i formuläret och sänd för att skicka din ansökan till SOS Ledarskolas personal. Förutom formuläret kommer det också att vara en 15 minuters Facetime intervju med vår rektor Christopher Fränberg. Du kommer att få mer information om detta när vi har behandlat din ansökan.

….

....General Information..Allmän Information....
....Name..Namn.... *
....Name..Namn....
....Address..Adress.... *
....Address..Adress....
....If you do not have a State/Province please enter "None" in the space provided .. Om du inte har en State/Province skriv "None" ....
....Date Of Birth..Födelsedatum.... *
....Date Of Birth..Födelsedatum....
....Gender..Kön.... *
....Contact Information..Kontakt Information....
....Residency..Vistelserätt.... *
....I have a Residence Permit or another type of Visa in Sweden or an EU-country..Jag har ett uppehållstillstånd eller annan typ av visum i Sverige eller annat EU-land....
....About you..Om dig....
*
....I hereby declare that all the information is accurate and truthfully stated. I also solemnly promise to conform to SOS Leadership Academy's management..Jag lovar att all ovan given information är korrekt. Jag lovar också att följa och ställa mig under SOS Ledarskolas ledning....
*
....I understand and give my consent to SOS Leadership Academy for collecting and storing my data according to GDPR..Jag förstår och samtycker till att SOS Leadership Academy samlar in och lagrar min data i enlighet med GDPR....

….

To read more about what we do with the information you give us read our privacy guide here.

..

För att läsa mer om vad vi gör med informationen du ger oss läs vår sekretssguide här

….