….Director..Rektor….

….Director..Rektor….

….

CHRISTOPHER FRÄNBERG

Christopher Fränberg is one of the pastors of SOS Church Stockholm and the director of SOS Mission Bible school. He has been working with the bible school as an academic dean, teacher and outreach leader. Together with his wife Eli he travels the world on Mission SOS Festivals and sees people saved and healed.

Christopher teaches both the Bible School and the Leadership Academy in multiple subjects including: a new start, the trinity and the Holy Spirit, heart and motive, church history, the best family in the world, the blood covenant and eschatology.

..

CHRISTOPHER FRÄNBERG

Christopher Fränberg är en av pastorerna i SOS Church Stockholm och klassföreståndare på SOS Missionsbibelskola. Han har tidigare jobbat med bibelskolan både som utbildningsansvarig, lärare och outreachledare. Tillsammans med sin fru Eli reser han världen över på SOS-festivaler och ser människor frälsta och helade.

Christopher undervisar både på bibelskolan och ledarskolan i ett flertal ämnen som bland annat: en ny start, treenigheten och den Helige Ande, hjärta och motiv, kyrkohistoria,
världens bästa familj, blodsförbundet och eskatologi.

….

….Student Relations..Elevrelationsansvarig….

….Student Relations..Elevrelationsansvarig….

….

MARIA LOVELÖV

Maria Lovelöv is head of Student Relations at SOS Mission Bible School. Her two passions in life are Jesus and people. She went to SOS Mission Bible School in 2004/2005 and has been working together with SOS since 2005. She loves to travel and explore new cultures, especially on SOS Mission festivals. She has been a missionary in Bulgaria for five years and since 2010 she has been involved in SOS Mission Bible School.

..

MARIA LOVELÖV

Maria Lovelöv är elevrelationsansvarig på SOS Missionsbibelskola. Hennes två livspassioner är Jesus och människor. Hon gick på SOS bibelskola åren 2004/2005 och har jobbat med SOS sen dess. Hon älskar att resa och utforska nya kulturer, speciellt på SOS missionsfestivaler. Hon har varit missionär i Bulgarien i fem år och sedan 2010 har hon på olika sätt varit involverad i SOS Missionsbibelskola.

….

….Chief Administrator..Administrationsansvarig….

….Chief Administrator..Administrationsansvarig….

….

SAMANTHA AMRITZER

Samantha Amritzer is the Chief Administrator at SOS Mission Bible School. She went to SOS Mission Bible School in 2015/2016 and has been working together with SOS since 2016. She, together with her husband Alexander, loves to work with the Bible School and to see the students grow in their walk with God throughout the year. She has a dedicated team of administrators that are responsible for the office tasks at the school.

..

SAMANTHA AMRITZER

Samantha Amritzer är administrationsansvarig på SOS Missionsbibelskola. Hon gick SOS Missionsbibelskola året 2015/2016 och har arbetat tillsammans med SOS sedan 2016. Tillsammans med sin man Alexander, älskar de att arbeta med Bibelskolan och se att eleverna växer i sitt liv med Gud under hela året. Hon leder ett team av administratörer som är ansvariga för kontorsuppgifterna på skolan och ser till att allt fungerar.

….

….

Founder Mission SOS

..

Grundare Mission SOS

….


 
johannes.jpg

….

Johannes Amritzer

Johannes Amritzer is an evangelist, author, and the founder of Mission SOS. In his passionate quest to fulfill Jesus’s Great Commission, Mission SOS grew into an apostolic missions movement, giving birth to many missionaries, evangelists, churches, and bible schools.

..

Johannes Amritzer

Johannes Amritzer är en evangelist, författare och grundare av Mission SOS. I sitt passionerade strävan att uppfylla Jesu missionsbefallning växte Mission SOS till en apostolisk rörelse som gav upphov till många missionärer, evangelister, kyrkor och bibelskolor.

….