….

SOS Mission Bible School/Leadership Academy does not have a student dormitory. Each student is responsible for finding their own accommodation during the school year. Since there is a lack of apartments in the Stockholm area, please start your preparations as soon as possible. If you have a spare room for another student please send us an e-mail info@sosmbs.com.

Good websites: Apartment Rentals, Rooms & Houses for RentPaguroThe English Speaking Swedish CommunityJobs in Sweden.

..

SOS MBS har inga egna studentboenden. Varje elev är själv ansvarig att hitta sitt eget boende under skolåret. Eftersom det är brist på lägenheter i Stockholmsområdet, rekommenderar vi att du börjar söka så tidigt som möjligt. Om du har ett extra rum ledigt till en annan student, kan du gärna informera oss genom att skicka oss ett mail till  info@sosmbs.com.

Bra hemsidor: Apartment Rentals, Rooms & Houses for RentPaguroThe English Speaking Swedish CommunityJobs in Sweden

….