ämnen


Kristen livsstil

Det inre livet
Tidsplanering
Gud i rörelse
Självledarskap
Hjärta och motiv
Privatekonomi
Circle Maker
Integritet och karaktär
Bön och förbön
Ett balanserat liv
I bra form
Familj och barnuppfostran
Hur man blir ledd av Guds Ande
Etiska diskussioner
Bibliskt beslutsfattande

Kristen tjänst

Andligt ledarskap
Team Building
Ledarskap och gruppdynamik
Kyrkan i ett multietniskt samhälle
Praktisk förbönstjänst
Själavård
Ett hjärta för mission
Etik och församlingsdisciplin
Den heliga kallelsen
2000-talets missionär
Hur man bygger en missionsbas
Barnkyrka
Missionsförberedelse
Gudagivna gåvor
Heder
Praktisk församlingsplantering
Bröllop och begravning
Power Evangelism
Festival Set-Up
Missionsstrategier
Husförsamlingar
Studiebesök

Kristen teologi

Ständigt växande tro
Kreationism och världsbild
Trender i den onådda världen
Apostoliskt ledarskap
Exegetik
Hermeneutik
Homiletik
Paulus liv och resor
Självstudie