OM Mission SOS


Johannes Amritzer föddes i södra Österrike 1973. Han växte upp tillsammans med en alkoholiserad mamma samtidigt som hans pappa åkte in och ut ur fängelse. När han var 16 år hade han bott på 22 olika adresser. Slagsmål, alkohol, förkastelse och uppror kännetecknade hans barndom. Livet förändrades dock abrupt efter att en man dubbelt så stor som honom själv låste in honom i en källare i en liten kyrka och ”tvingade” honom att be en frälsningsbön.

Inte långt efter hamnade han hos Teen Challenge, ett trosbaserat rehabiliteringscenter. Han fick en bibel att ha istället för den kniv han sov med under sin kudde varje natt. Där började hans hörsel läkas och en barnalik kärlek för Jesus började växa. Resan hade börjat! Från denna ödmjuka början fick han en kraftfull kallelse att nå de onådda och något ingen då visste: en missionärsorganisation lik ingen annan skulle födas.

1996 reste Johannes med Maria, som han då hade varit gift med i två år, genom Kenyas djungler för att predika på vad som skulle bli den första av många festivaler. "Jag blev kallad som en evangelist i sista tiden för att predika evangeliet för onådda folkgrupper, att hjälpa till att återupprätta Apostlagärningarna i min egen generation och se den tidiga kristna kyrkan bli geografiskt återställd."

- Johannes Amritzer

Det Johannes och Maria startade växte som en skogsbrand. De födde en rörelse som sträckte sig runt Europa och som predikade evangeliet till onådda stammar i Sydamerika, Sydostasien, Indien och många länder på Afrikas kontinent. Johannes och Maria kunde göra vad som än behövdes för att få se till ännu en festival. De sålde sina tillgångar för att få fram finansiering, de predikade från plattformar som var träbord som knutits tillsammans med rep. Det var många hinder att överkomma på deras resor, men en sak var säker: tecken, under och mirakel följde dem vart de än åkte.

About us 2.jpg

Idag är SOS är en ostoppbar rörelse författad av Jesus Kristus själv. Från Johannes första festival har hundratusentals människor på fem kontinenter hört evangeliet. SOS har sänt ut över 150 fulltidsmissionärer, mer än 600 kyrkor har planterats, bibelskolor och kyrkoplanteringscenter har etablerats. Bara under 2015 predikade SOS evangeliet till en kvarts miljon människor, sände iväg 373 korttidsmissionärer till missionsfältet, såg 1774 dokumenterade helanden, såg 148 människor befriade från onda andar och ledde över 57 000 människor till ett beslut att följa Jesus. Det har varit ett otroligt, Helige Ande-lett äventyr.

Det finns fortfarande över 6.000 onådda folkgrupper som är utspridda runt om i världen, som ännu inte hört Jesu Kristi evangelium, många av dem finns i de afrikanska huvudstäderna som vi ännu inte har nått. Allt som betyder något för oss i SOS är att vårt jobb har bara börjat ...

 

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

- Matteus 24:14

About us 1.JPG