OM


Lev Apostlagärningarna

På SOS Missionsbibelskola tror vi att du kan leva det liv som vi läser om i Apostlagärningarna. De första kristna levde ett absolut övernaturligt liv med stora under och tecken, och det kan du också göra! Vi tror att Gud har ett äventyrsliv redo för dig, som han bara väntar på att du ska kliva in i. Ett liv där du kan leda folk till frälsning, döpa dem i sjöar och badkar, bota de sjuka, kasta ut demoner och bli ledd av Guds Ande.

Vi kommer under en 9-månadersperiod ge dig en stark grund i sund biblisk undervisning, samt guida dig till ett starkt inre liv där du kan bli ledd av den Helige Ande. Du börjar varje morgon med en timmes bön och tillbedjan, följt av fyra lektioner. Vi har erfarna lärare som lever som de lär och de kommer öppna upp Bibeln och göra den levande för dig.

EV2A4342.jpg

 

Outreach

Varje fredag får du privilegiet att följa med våra evangelister ut på Stockholms gator och ge Jesus till människorna. Detta är också en obligatorisk del i utbildningen.

Missionsresa

I slutet av året kommer vi tillsammans åka på en obligatoriskt missionsresa, och målet kommer vara en av Afrikas huvudstäder. Här får du en möjlighet att predika och praktiskt utöva som du har lärt dig under skolåret.

För mer information besök: sosadventure.org

Församlingspraktik

Under årets gång kommer du att kunna välja olika områden i kyrkan där du vill tjäna. Syftet är att du får utmana dig själv på det området och får vara en del av att bygga den lokala kyrkan tillsammans med oss i det mångkulturella Stockholm. Även detta är en obligatorisk del i utbildningen.