….

Please follow the steps below to download your proof of civil registration from the website of Skatteverket. If you want more help don't hesitate to contact us at info@sosmbs.com

..

Följ stegen nedan för att få hjälp med att ladda ner ett personbevis från Skatteverkets hemsida. Om du vill ha mer hjälp tveka inte att kontakta oss på info@sosmbs.com

….

….  STEP 1  Click on this link to the website of Skatteverket . It will be opened in a new window. It is only available in Swedish. Click INLOGGNING. ..  STEG 2  Klicka på  den här länken till Skatteverkets hemsida . Den kommer öppnas i ett nytt fönster. Klicka på INLOGGNING. ….

….

STEP 1

Click on this link to the website of Skatteverket. It will be opened in a new window. It is only available in Swedish. Click INLOGGNING.

..

STEG 2

Klicka på den här länken till Skatteverkets hemsida. Den kommer öppnas i ett nytt fönster. Klicka på INLOGGNING.

….

….  STEP 2  Log in with your choice of method. ..  STEG 2  Logga in med valfri inloggningsmetod. ….

….

STEP 2

Log in with your choice of method.

..

STEG 2

Logga in med valfri inloggningsmetod.

….

….  STEP 3  Chose STUDIER. ..  STEG 3  Välj STUDIER. ….

….

STEP 3

Chose STUDIER.

..

STEG 3

Välj STUDIER.

….

 
….  STEP 4  Click on the middle icon on your top right at the screen to save your document. ..  STEG 4  Klicka på den mittersta ikonen längst upp till höger på skärmen för att spara dokumentet. ….

….

STEP 4

Click on the middle icon on your top right at the screen to save your document.

..

STEG 4

Klicka på den mittersta ikonen längst upp till höger på skärmen för att spara dokumentet.

….

….  STEP 5  Name your document and save it in a place on your computer where you will easily find it again. ..  STEG 5  Namnge ditt dokument och spara på en plats i datorn där du lätt hittar igen det. ….

….

STEP 5

Name your document and save it in a place on your computer where you will easily find it again.

..

STEG 5

Namnge ditt dokument och spara på en plats i datorn där du lätt hittar igen det.

….

….  STEP 6  When you fill out your application on the website of Kaggeholms folkhögskola you attach your proof of civil registration by finding it where you saved it on your computer. ..  STEG 6  När du fyller i din ansökan på Kaggeholms folkhögskola bifogar du ditt personbevis till din ansökan genom att leta upp det där du sparade det på din dator. ….

….

STEP 6

When you fill out your application on the website of Kaggeholms folkhögskola you attach your proof of civil registration by finding it where you saved it on your computer.

..

STEG 6

När du fyller i din ansökan på Kaggeholms folkhögskola bifogar du ditt personbevis till din ansökan genom att leta upp det där du sparade det på din dator.

….