missionpractice1 copy.jpg

….Jesus Said..JESUS SA….

…."Go into all the world and preach the gospel to all creation". These words of Jesus are burning in our hearts and we acknowledge this commandment to be an urgent call to us today. .. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” Dessa ord brinner i våra hjärtan och bekräftar att den här befallningen är väldigt viktig för oss idag. ….

….

For this reason, at the end of the year, we will travel abroad, together with SOS Adventure, to one of the capital cities in Africa. While we are there we will be part of a large Signs & Wonders Festival. The festival takes place in the evenings where we will pray for the sick, cast out demons, and love on the people. During the day we will divide you into smaller teams and send you all over the city to do outreaches where you will get the chance to preach the wonderful message of Jesus, pray for the sick, deliver people from evil spirits, and practice everything you will have learned during the school year.

For more information visit sosadventure.org

..

Därför reser vi varje år tillsammans med SOS Adventure till en huvudstad i Afrika. Vi sätter upp en stor Signs & Wonders-festival där ditt huvuduppdrag är att be för sjuka människor, kasta ut demoner och älska människor. På dagen delar vi upp er i mindre team och skickar ut er över hela staden för att ha outreach, där ni kommer ha chansen att predika det fantastiska budskapet om Jesus.

För mer information, besök: www.sosadventure.org

….