….

Leadership Academy

..

Ledarskola

….

wojciech-then-1154718-unsplash.jpg

….

What Makes You God’s Adventurous Leader?

..

Vad gör dig Guds äventyrliga ledare?

….

 

….

A LEADer:

Applies The Word

Strengthens Their Inner Life

Is A Persistent Prayer

Trains Disciples

Pursues The Guidance Of The Holy Spirit

Lives Out The Book Of Acts In Their Daily Life

..

En ledare:

Tillämpar Ordet

Stärker Sitt Inre Liv

Ber Ihärdigt

Träna Lärjungar

Söker Den Helige Andes Vägledning

Levar Apostlagärningarna I Deras Dagliga Liv

….

….

Become A Spiritual Leader

..

Bli en andlig ledare

..

ben-white-167553-unsplash.jpg

….

The Leadership Academy is an education for those that have already been through a bible school or theological education. We want to train you to take the next step as a spiritual leader and equip you to do pioneer work, to plant churches, and do missions among the unreached people groups. While here you will receive a strong mix of practical training and biblical education.

This education is built on interactive teaching, round table discussion, practical assignments and personal coaching. Our teachers want to be open-hearted, transparent, and personal so that you can learn from their successes and failures and reach further in your leadership. During this year, one of the pastors in SOS Church will be your mentor and personal coach. Through meetings, lunches, and evenings spent together you will be formed and trained by being close to a leader in action. After this year you will be ready to meet the daily demands of a spiritual leader and be led by the Holy Spirit more effectively.

..

SOS Ledarskola är en utbildning för dig som redan har gått en bibelskola eller en liknande teologisk utbildning. Vi vill träna dig för att ta nästa steg som en andlig ledare och utrusta dig för att utföra pionjärarbete, att plantera kyrkor och missionera bland onådda folkgrupper. På Ledarskolan får du en bra blandning av praktisk träning och biblisk undervisning.

Denna utbildning bygger på interaktiv undervisning, diskussioner, praktisk mission och personlig coaching. Våra lärare vill vara personliga, öppna och transparenta så att du kan lära dig av våra framgångar och misslyckanden och nå längre i ditt ledarskap. Under året kommer en av pastorerna i SOS Church vara din mentor och personliga tränare. Genom att tillbringa möten, luncher och kvällar ihop kommer du att slipas och utvecklas till en ledare som lever efter apostlagärningarnas manual. Efter det här året kommer du att vara redo att möta en andlig ledares dagliga utmaningar och bli ledd av den Helige Ande på ett mer effektivt sätt.

….

simon-migaj-446549-unsplash.jpg

….

School Hours

..

Lektiontider

….


….

Tuesday - Friday:  8:00am - 12:25pm

..

Tisdag till fredag: 8:00 - 12:25

….

….

Daily Schedule

8:00 - 8:50 - Prayer and Worship

8:55 - 9:40 - Lesson 1

9:45 - 10:30 - Lesson 2

10:30 - 10:50 - "Fika"-break

10:50 - 11:35 - Lesson 3

11:40 - 12:25 - Lesson 4

..

Schema

8:00 - 8:50 - Bön och lovsång

8:55 - 9:40 - Lektion 1

9:45 - 10:30 - Lektion 2

10:30 - 10:50 - Fikapaus

10:50 - 11:35 - Lektion 3

11:40 - 12:25 - Lektion 4

….


….

Please Note: Classes will be in English.

Street Mission: 3 hours per week

Sunday Celebration/Church Practice: 3 hours per week

Mission Practice: 2 weeks/year, full-time

..

OBS: Lektioner kommer att vara på engelska.

Street Mission: 3 timmar i veckan

Söndagsgudstjänster/Församlingspraktik: 3 timmar i veckan

Missionspraktik: 2 veckor per år, heltid

….


….

FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN SWEDEN ON A STUDENT VISA THE ABOVE CLASS HOURS ARE MANDATORY

..

FÖR INTERNATIONELLA ELEVER I SVERIGE MED STUDENTVISUM ÄR FÖLJANDE LEKTIONSTIDER OBLIGATORISKA

….

 

andrew-neel-178721-unsplash.jpg