….

Administration fee: 1500 SEK

Paid on location, the first day of each semester. This fee covers literature and administration. The fee is non-refundable.

..

Administrationsavgift: 1500 SEK

Betalas på plats första dagen i varje termin. Detta är en avgift som täcker litteratur och administrationskostnader. Registreringsavgiften är ej återbetalningsbar.

….

….

Mission practice: Approximately 16 000 SEK 

Each student is required to participate in a short-term mission trip to a capital city in Africa during 12 days in June. The cost for the trip will be approximately 16 000 SEK.

..

Missionspraktik: ca 16 000 SEK 

Det är obligatoriskt för varje elev att åka på en 12-dagars missionsresa till en av Afrikas huvudstäder i juni månad.

….

….

SOS Mission Bible School is free* and CSN-eligible due to the collaboration with Kaggeholms Folkhögskola. For more info about CSN go to: www.csn.se

*FOR STUDENTS FROM AFRICA, ASIA, AND SOUTH AMERICA THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF 1200 SEK PER MONTH.

..

Utbildningen är gratis* och CSN-berättigad tack vare samarbetet med Kaggeholms Folkhögskola. För mer info angående CSN gå till: www.csn.se

*FÖR STUDENTER FRÅN AFRIKA, ASIEN OCH SYDAMERIKA FINNS DET ÖVRIGA AVGIFTER FÖR 1200 SEK PER MÅNAD.

….