….

Administration fee: 1500 SEK

Paid on location, the first day of each semester. This fee covers literature and administration. The fee is non-refundable.

..

Administrationsavgift: 1500 SEK

Betalas på plats första dagen i varje termin. Detta är en avgift som täcker litteratur och administrationskostnader. Registreringsavgiften är ej återbetalningsbar.

….

….

Mission practice: Approximately 16 000 SEK 

Each student is required to participate in a short-term mission trip to a capital city in Africa during 12 days in June. The cost for the trip will be approximately 16 000 SEK.

..

Missionspraktik: ca 16 000 SEK 

Det är obligatoriskt för varje elev att åka på en 12-dagars missionsresa till en av Afrikas huvudstäder i juni månad.

….

….

SOS Mission Bible School is free* and CSN-eligible due to the collaboration with Kaggeholms Folkhögskola. For more info about CSN go to: www.csn.se

*FOR STUDENTS FROM COUNTRIES OUTSIDE EUROPE. There is a limited number of free spaces for students applying from outside Europe. Applying early is the best way to secure a free spot. Otherwise there is an additional monthly cost of 1200 SEK. If you have questions about this please email us at info@sosmbs.com.

..

Utbildningen är gratis* och CSN-berättigad tack vare samarbetet med Kaggeholms Folkhögskola. För mer info angående CSN gå till: www.csn.se

*FÖR STUDENTER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPA. Det finns ett begränsat antal lediga utrymmen för studenter som söker utanför Europa. Att ansöka tidigt är det bästa sättet att säkra en gratis plats. Annars finns det en extra månads kostnad på 1200 SEK. Om du har frågor om detta, vänligen maila oss på info@sosmbs.com.

….