….

Registration Fee: 1500 SEK

Paid on location, the first day of class. This fee covers literature and administration. The fee is non-refundable.

Monthly Fee: 1500 SEK

Paid the first of each month. This fee covers costs of the school.

..

Registreringsavgift: 1500 SEK

Betalas på plats första dagen av skolan. Detta är en avgift som täcker litteratur och administrationskostnader. Registreringsavgiften är ej återbetalningsbar.

Månadsavgift: 1500 SEK

Betalas den första i varje månad. Denna avgift täcker kostnaderna för skolan.

….

….

Mission practice: Approximately 16 000 SEK 

Each student is required to participate in a short-term mission trip to a capital city in Africa during 12 days in June. The cost for the trip will be approximately 16 000 SEK.

..

Missionspraktik: ca 16 000 SEK 

Det är obligatoriskt för varje elev att åka på en 12-dagars missionsresa till en av Afrikas huvudstäder i juni månad.

….